top of page

Studenten onderzoeken ‘minder plastic’ voor DNK

DNK werkt aan de diverse afvalstromen gescheiden verzamelen in de bioscoop. Maar, in plaats van afval scheiden kunnen we er wellicht ook voor zorgen dat er minder afval is. DNK wil af van het overschot aan plastic afval. Maar hoe? Kunnen we het gedrag van bezoekers beïnvloeden waardoor ze minder plastic kopen? Hier deden studenten Toegepaste Psychologie onderzoek naar.

 

Studenten gingen, in samenspraak met de DNK, aan de slag met een plan van aanpak. Uiteindelijk stelde ze een vragenlijst op en gingen ze twee dagen bezoekers van de bioscoop bevragen. Malou, een van de studenten, vertelt: “We hebben een brede doelgroep bevraagd, die naar de film gingen. Sta je erbij stil dat je plastic koopt? En zo ja, ben je bereidt meer te betalen voor een duurzamere optie? En eigenlijk was de conclusie: ze staan er niet bij stil. Waar ze in de supermarkt wel vaker nadenken over duurzamere opties, doen ze dat in de bios niet. Als het aanbod maar hetzelfde is, maakt de verpakking ze niet zoveel uit.”

 

“Wij gaan hier natuurlijk mee aan de slag”, aldus Ron Koelma van DNK. “Eerst dachten we dat gasten niet wilden, nu weten we dat ze er niet over nadenken. Dat vraagt om een andere aanpak. Binnenkort starten we met proeven waarbij we kijken of we gasten op andere gedachten kunnen brengen, hoe we dit het beste kunnen aanpakken bespreken we op dit moment met onze leverancier.”

 

Malou: “We hadden regelmatig contact met DNK over de voortgang. Ze stond echt open voor onze ideeën en aanpak. Voor een opdrachtgever is het denk ik best interessant studenten te vragen. Ze hebben een kijk die nog niet gekleurd is door het bedrijfsleven. We kijken echt van buitenaf.” Ron beaamt dat: “Het was erg leuk om hier zo samen aan te werken. En door de wetenschappelijke benadering krijg je weer hele andere inzichten.”

 

 

Wil je weten in hoeverre jouw medewerkers of klanten klaar zijn om met jou te verduurzamen? Studenten Toegepaste Psychologie kunnen met je meedenken. Of heb je een ander vraagstuk waar jij wel wat hulp bij kunt gebruiken? Neem dan contact op met Het KANNN!
Comments


bottom of page